'Thiết Kế Banner', 'title' => 'Thiết Kế Banner', 'href' => 'http://studio.chili.vn/?sec='.$token, 'meta' => array( 'class' => 'my-toolbar-page', 'target' => '_blank' ) ); $wp_admin_bar->add_node( $args ); }?>Lịch học múa đương đại, ballet, theatre jazz tháng 10/20 - 1/21 - www.kinergiestudio.com
Đóng

09/10/2020

Lịch học múa đương đại, ballet, theatre jazz tháng 10/20 – 1/21

Kinergie Lich hoc 10.20-1.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl
Hotline: 0912081950 (Ms. Hiền), 0395145022 (Ms Trang)
Email: kinergie.studio@gmail.com
Website: www.kinergiestudio.com
Địa chỉ: Tầng 7, 101A Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội