Đóng

07/01/2019

Lịch học & Khai giảng các khoá Ballet & Đương đại tháng 01 – 05/2019

Slide1

🏵️ CÁC KHOÁ HÀNG THÁNG
Ballet Mở – Tiền Nâng cao: 18:30 – 19:45 Thứ 3 & 5 từ 12/02/19; Học phí =120K x số buổi từng tháng
Ballet Cơ bản – Tiền nâng cao (nhóm nhỏ): 14:00 -15:30 Thứ 3 & 5 từ 19/02
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/346268539268405/
Ballet Cơ bản: 18h30-19h45 thứ 2 & 4 từ 11/02; Học phí =120K x số buổi từng tháng
Ballet Tiền nâng cao trẻ em (9-14 tuổi): 17:30 – 18:30 thứ 4, từ 13/02
Ballet Cơ bản trẻ em (5-9 tuổi): 9:00 – 10:00 sáng thứ 7 từ 16/02; Học phí 1.500K/10 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/529414490824044/

Đương đại Mở Tiền nâng cao – Nâng cao: 20:00 – 22:00 Thứ 2 & 4 từ 11/02; Học phí =120K x số buổi từng tháng
Đương đại cơ bản trẻ em (8-12 tuổi): 10:15 – 11:45 sáng thứ 7 từ 05/01 – 25/05/19; Học phí 3.240K/18 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/2267888216791344/

🏵️CÁC KHÓA SẮP KHAI GIẢNG 2019
Ballet cho người mới bắt đầu: 15.30 – 16.45 Thứ 7 từ 16/02 – 25/05/19; Học phí 2.250K/ khóa 15 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/242989996595468/
Ballet cho trẻ em mới bắt đầu: 17h-18h thứ 7 từ 16/02-25/05/19. Học phí: 2.700K/15 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/490661231339746/
Đương đại cho người mới bắt đầu: 20:00 – 21:45 Thứ 3,5 từ 19/02 – 23/05/19; Học phí: 3.000K/ khóa 25 buổi
Chi tiết: https://www.facebook.com/events/521472738340055/

🏵️CÁC LỚP DẠY RIÊNG/NHÓM NHỎ 3-6 người
*Thời gian: 9:30 -11:00/ 14:00 – 15:30 thứ 2 & 4 hoặc thứ 3/5
*Học phí: 4.860K/18 buổi từ 3-4 học viên; 3.600K/18 buổi từ 5-6 học viên
🌿 🏵️BUỔI LẺ: 200K/buổi
🌿 🏵️THẺ LINH HOẠT: 12 buổi giá 2.160K thời hạn 3 tháng (trung bình 180K/buổi); 24 buổi giá 3.600K thời hạn 6 tháng (trung bình 150K/buổi)
:)  ĐĂNG KÝ: http://goo.gl/forms/iAJ0SFHAOl
HOTLINE: 0912081950 (Ms. Hiền) hoặc 0916521532 (Ms. Hương)